Aktywnosc Fizyczna Jako Element Terapii Wspomagajacej